Priser per Helgkurs 650 SEK; parpris 1000 SEK

Pris per workshop som är 1,5 timmar 150 SEK

Pris per workshop som är 1 timme 100 SEK

 

Betalning

Swish: 1234017976

Bg 302-9436

 
 
 
 
 

 
Härmed anmäler jag mig till den ovanämnda kursen och förpliktigar jag mig att betala den angivna avgiften innan startdatumet.