Härmed anmäler jag mig eller mitt barn till den(de) valda kursen (er). Jag godkänner att anmälan är bindande och att jag förpliktigar mig att betala kursavgiften.
 
 
Jag anmäler mig
 
 
 
 
 

Anmälan on line