Smmarkurser anmälan
 
 
 
 
 
 
Härmed anmäler jag mig till den ovanämnda kursen och förpliktigar jag mig att betala den angivna avgiften innan startdatumet.